Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đăng lúc: 15-12-2019 2:18 Chiều - Đã xem: 80 lượt xem In bài viết

  

 

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG VIỆT NAM NHIỆM KỲ III
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THƯ IV NHIỆM KỲ 2019 – 2024
(Báo cáo tóm tắt)

Phần I
NHÌN LẠI 15 NĂM, TỪ NGÀY HỘI ĐƯỢC THÀNH LẬP

Lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam ra đời trong kháng chiến chống Pháp, theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định “Tôi luôn coi thanh niên xung phong như bộ đội, vì trong phẩm chất của thanh niên xung phong có phẩm chất của bộ đội cụ Hồ”, phẩm chất đó cần được tiếp tục lan tỏa phát huy trong thế hệ trẻ ngày nay và mai sau để tiếp bước cha anh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ kháng chiến, khắc phục hậu quả chiến tranh khôi phục kinh tế và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, hoạt động trong điều kiện chiến tranh ác liệt, địa bàn khó khăn và gian khổ, nhiều TNXP hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mang trên mình những vết thương, sức khỏe giảm sút, thiếu chỗ dựa gia đình, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi hoàn thành nhiệm vụ các đơn vị TNXP giải thể, sau nhiều năm hồ sơ tài liệu về đơn vị TNXP, cán bộ, đội viên TNXP bị thất lạc, gặp khó khăn cho công tác giải quyết chế độ, chính sách; trong khi đó cựu TNXP không có tổ chức đại diện làm nhân chứng lịch sử để giúp các cơ quan chức năng giải quyết những tồn đọng về chính sách.

Các lẵng hoa của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong;
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  gửi chúc mừng Đại hội

Trước đòi hỏi đó, Hội Cựu TNXP Việt Nam được thành lập (Ngày 19 tháng 12 năm 2004) và Hội Cựu TNXP ở địa phương cũng được thành lập, để thực hiện vai trò “làm nhân chứng lịch sử, vì nghĩa tình đồng đội” nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của cựu TNXP, giúp cựu TNXP vượt qua khó khăn trong cuộc sống và cùng với Đoàn thanh niên tuyên truyền giáo dục thanh thiếu nhi phát huy truyền thống lịch sử TNXP trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại 15 năm qua (2004 – 2019), mặc dù phải hoạt động trong điều kiện có nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, Hội Cựu TNXP Việt Nam và Hội cựu TNXP ở địa phương (sau đây gọi chung là Hội Cựu TNXP) đã lựa chọn được hướng đi đúng đắn, sáng tạo ra những phương thức hoạt động phù hợp, phấn đấu nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng:

1. Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng và Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Anh hùng Lao động cho 35 tập thể, 35 cá nhân TNXP[i]; tặng thưởng Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Lực lượng TNXP và đang đề nghị tặng thưởng “Huy chương TNXP vẻ vang” cho TNXP. Qua đó, tiếp tục khẳng định những cống hiến to lớn của lực lượng TNXP trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp xây dựng các cơ chế, chính sách; tham gia cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP nhanh hơn, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng làm giả hồ sơ, vi phạm pháp luật, góp phần tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng[ii].

2. Thực hiện tốt phương châm nơi nào có cựu TNXP, nơi đó có hoạt động hội. Trong 15 năm, Hội Cựu TNXP đã phát triển không ngừng, được thành lập và hoạt động trên 7.433 xã, phường, thị trấn; 624 huyện, quận, thị, 63 tỉnh, thành phố, tập hợp được gần 75% cựu TNXP tham gia sinh hoạt hội. Đồng thời đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt huyết, gắn bó với đồng đội, đảm bảo cho hoạt động của Hội ngày càng có chất lượng, hiệu quả và nâng cao uy tín của tổ chức Hội đối với xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chào cờ

3. Hội Cựu TNXP đã không ngừng đẩy mạnh phong trào “Vì Nghĩa tình đồng đội”, động viên cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế xóa nghèo bền vững; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn có cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” làm sống lại những tình cảm thiêng liêng, thắm tình đồng đội trong mỗi cán bộ, hội viên; đã trở thành hoạt động sâu rộng, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tổ chức Hội các cấp.

4. Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Hội cựu TNXP triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Qua đó, đã định hướng tư tưởng, hành động của cán bộ, hội viên, các tổ chức Hội trong các mặt công tác và phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

5. Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lịch sử truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP và kết quả hoạt động của Hội được tổ chức thường xuyên, gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, lực lượng TNXP và trên Trang thông tin điện tử (Website), Bản tin Cựu TNXP của Hội. Qua đó, cán bộ, hội viên đã củng cố niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, động viên nhau phát huy truyền thống TNXP, tích cực tham gia công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội và giáo dục thế hệ trẻ.

6. Trung ương Hội đã tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội thảo Khoa học, thực tiễn “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn TNXP”; xuất bản hàng chục bộ sách, trong đó có 3 tập sách “Thanh niên xung phong Việt Nam Anh hùng”; xây dựng Đề án “Thực trạng và đề xuất xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử TNXP” và Đề án về “Công tác tổ chức, cán bộ Hội Cựu TNXP Việt Nam giai đoạn 2019 – 2024”…Đó là những chuyên đề nghiên cứu có giá trị về lịch sử, khoa học và thực tiễn, ý nghĩa chính trị sâu sắc; định hướng cho các mặt công tác của Hội; đem lại hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, hiểu biết về lịch sử truyền thống của Lực lượng TNXP và vai trò vị trí của tổ chức Hội Cựu TNXP trong xã hội.

Mặc niệm các đồng chí đã từ trần trong nhiệm kỳ qua

7. Hội Cựu TNXP đã tăng cường mở rộng mối quan hệ, gắn bó chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân tiêu biểu, từ đó có được sự ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ công tác. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua thực hiện các chương trình phối hợp, đã giúp cho Hội Cựu TNXP ở địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng phát tiển tổ chức và tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

8. Hội Cựu TNXP đã thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện các Cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh ở cơ sở; nâng cao, khẳng định được vị thế của Hội Cựu TNXP, đáp ứng được niềm tin của Đảng, Chính quyền các cấp và toàn thể xã hội.

 

Phần II
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2014 -2019)

1. Công tác xây dựng tồ chức tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, duy trì tập hợp được đông đảo cựu TNXP tham gia hoạt động Hội. So với đầu nhiệm kỳ, số Hội cấp huyện tăng 17,51%, Hội cấp xã tăng 13,53%; số hội viên tăng 16,17%, nâng tổng số hội viên cả nước lên 419.031 hội viên. Trong nhiệm kỳ III, đã xác nhận được 137 đơn vị TNXP; có 57 Hội cấp tỉnh, 69,2% Hội cấp huyện và 46,1% Hội cấp xã được công nhận đặc thù; 40,8% cán bộ hội chuyên trách các cấp được hưởng chế độ thù lao theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay còn 03 Hội, 35,5 % Hội cấp huyện, 63,8 % Hội cấp xã chưa được công nhận đặc thù; 59,2% cán bộ chưa có chế độ thù lao do một số quy định về quản lý Hội còn bất cập, một số nơi nhận thức về Hội chưa đúng và điều kiện địa phương có khó khăn nên các hội này hoạt động có khó khăn; năng lực và điều kiện sức khỏe của cán bộ ở một số Hội, đặc biệt là cấp cơ sở hạn chế. Hoạt động của tổ chức Hội ở một số nơi chưa phong phú, thiết thực nên còn 26,5% cựu TNXP chưa tham gia sinh hoạt Hội… Một số ít hội địa phương còn thiếu đoàn kết nhất trí, việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại chưa đúng thẩm quyền để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng tới uy tín của Hội. Đó là những tồn tại cơ bản của công tác tổ chức và kiểm tra cần được quan tâm giải quyết trong nhiệm kỳ IV.

Chủ tịch Đoàn

2. Công tác tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng và giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP, nổi bật nhất là: Đã phối hợp với Cục Người có công, Vụ Công tác Thanh niên và các tỉnh, thành Hội khảo sát, nghiên cứu, kiến nghị: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy trình, hướng dẫn giải quyết những trường hợp không còn giấy tờ gốc và hồ sơ lập theo quy định cũ khi chuyển sang quy định mới còn tồn đọng; Phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP để giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP cơ sở ở Miền Nam; đề nghị Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng thưởng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho 04 cá nhân và 1 tập thể TNXPchống Pháp; 4 tập thể TNXP chống Mỹ cứu nước. Kết quả giải quyết chế độ, chính sách tăng hơn so với đầu nhiệm kỳ là: liệt sĩ 17,11%; thương binh 2,61%; nhiễm chất độc hóa học 62,72%; trợ cấp 1 lần 54,2% độ trợ cấp hằng tháng 31,50%; bảo hiểm y tế 59,51% và trợ cấp mai táng 183,24%.

Tổng số các đối tượng chưa được giải quyết chế độ bình quân còn 11,2%, tồn đọng thấp nhất là chế độ liệt sĩ 275 người, nhiều nhất là trợ cấp 1 lần cho người còn sống: 51.668 người. Nguyên nhân là do TNXP không còn giấy tờ để chứng minh là đối tượng hưởng chế độ, chính sách; kinh phí, cán bộ ở hội cơ sở có khó khăn và nghiệp vụ, chuyên môn của cán bộ làm chính sách của cơ quan chức năng ở một số địa phương hạn chế, dẫn đến việc thụ lý hồ sơ và giải quyết chế độ chậm. Ngoài ra, còn 57 TNXP mở đường chiến lược ở Lai Châu và 06 TNXP làm nhiệm vụ khôi phục đường sắt ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) thời kỳ 1954 – 1956 hy sinh và trên 5.000 TNXP làm nhiệm vụ ở địa bàn giáp tỉnh Quảng Trị và biên giới Việt – Lào bị phơi nhiễm chất độc hóa học, các cấp Hội đã nhiều lần kiến nghị với các cơ chức năng, nhưng chưa được giải quyết, do các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định phù hợp và do nhiều đồng chí mất giấy tờ gốc.

Tổ thư ký 

3. Hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục phát triển sâu rộng, được đông đảo cán bộ, hội viên và tổ chức Hội các cấp hưởng ứng tham gia, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”; hoạt động vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ giúp đỡ TNXP khó khăn đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác “nghĩa tình đồng đội” của Hội trong nhiệm kỳ qua, kết quả cụ thể là:

Cả nước đã có 13.092 hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp cựu TNXP làm kinh tế đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cựu TNXP đã đóng góp xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội” ở cơ sở trên 288 tỷ đồng[iii]

Hội Cựu TNXP đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn được trên 750 tỷ đồng, bao gồm: tặng 4.227 nhà tình nghĩa, 7.962 sổ tiết kiệm, 382.893 phần quà, 2.043 con bò, dê giống; nuôi dưỡng thường xuyên 308 cựu TNXP khó khăn, già yếu sống cô đơn. Hội Cựu TNXP trân trọng ghi nhận: Quỹ vì người nghèo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Xã hội – Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Tiền phong, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup, đồng chí Phan Diễn – Nguyên UV Bộ Chính Trị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đã quan tâm, giúp đỡ Cựu TNXP khó khăn liên tục 5 năm trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, với tinh thần tri ân, trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội cao cả, Ban liên lạc Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam đã phối hợp với Thành hội thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hội Miền Đông, Tây Nam Bộ, Khu 5, Tây Nguyên tổ chức được 260 đợt tìm kiếm, với 867 lượt cựu TNXP tình nguyện tham gia, quy tập được 982 hài cốt liệt sĩ bàn giao cho thân nhân và các địa phương tổ chức lễ truy điệu, an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

Tuy nhiên hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” ở một số địa phương phát triển chưa đồng đều; nhiều địa phương thiếu chủ động chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, bỏ lỡ cơ hội nhận được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ; một số nơi việc quản lý, sử dụng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” chưa phát huy hết hiệu quả. Đây là những vấn đề cần rút kinh nghiệm, các cấp Hội cần quan tâm khắc phục trong nhiệm kỳ tới.  

Chủ tịch Vũ Trọng Kim trình bày báo cáo 

4. Công tác Tuyên truyền – Thi đua của Hội đã có sự đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. Hội Cựu TNXP đã phối hợp với các cơ quan liên quan ở Trung ương, Đoàn thanh niên và cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt các hoạt động: kỷ niệm “50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước”; “50 năm thành lập TNXP chống Mỹ cứu nước”, “50 năm TNXP giải phóng miền Nam”; “60 năm ngày hoàn thành “Con đường hạnh phúc”; “60 năm mở đường chiến lược 12B Hòa Bình”. Tổ chức nghiên cứu, tổng kết 2 chuyên đề về hoạt động và lịch sử TNXP; xây dựng 2 đề án về: di tích lịch sử TNXP và công tác tổ chức, cán bộ Hội; phát hành hàng chục bộ sách và 1 phim tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền của Hội; hệ thống, số hóa các địa chỉ đỏ di tích lịch sử TNXP trên Website của Trung ương Đoàn. Bản tin Cựu TNXP, Trang thông tin điện tử (Website) của Hội Cựu TNXP Việt Nam1 và Bản tin của các tỉnh, thành Hội đã có nhiều cải tiến nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đăng tải nhiều tin bài, hình ảnh hoạt động phong phú phát hành đến hội cơ sở.

Tuy nhiên, ở những địa phương điều kiện kinh phí có hạn, công tác tuyên truyền, thi đua chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; thông tin hoạt động của các địa phương chưa được đăng kịp thời vì số trang Bản tin có hạn, Trang thông tin điện tử mới chỉ phát huy tác dụng ở khu vực đô thị và những người biết sử dụng phương tiện công nghệ thông tin. Những di tích lịch sử TNXP chống Pháp và TNXP Nam bộ chưa được đầu tư tu bổ tương xứng với tầm vóc lịch sử.

5. Hội Cựu TNXP đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tùy theo điều kiện cụ thể, đã chủ động phát động nhiều đợt thi đua, động viên cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”; tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong xã hội,… Hầu hết gia đình cựu TNXP đã đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; cán bộ, hội viên đã đóng góp hàng trăm triệu đồng vào quỹ ủng hộ biển đảo, quỹ hỗ trợ người nghèo; hỗ trợ đồng bào lũ lụt, miền núi; hàng chục ngàn m2 đất, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn.

Các cấp Hội đã tích cực tham gia với Mặt trận về giám sát, phản biện xã hội, phản ánh kịp thời ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cựu TNXP. Nhiều cán bộ Hội đã tích cực tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận ở cơ sở, gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Với những thành tích đạt được trong công tác chính trị – xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hàng trăm tổ chức Hội các cấp và cán bộ, hội viên được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương khen thưởng.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Hải Phòng Nguyễn Văn Vĩnh

ĐÁNH GIÁ CHUNG

* Ưu điểm:

 Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, Hội Cựu TNXP các cấp ở địa phương đã góp phần cùng Trung ương Hội cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội III đề ra. Những kết quả công tác nêu trên đã khẳng định các chủ trương, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ III là đúng hướng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của cán bộ hội viên.

Hội Cựu TNXP các cấp đã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương; sự cộng tác phối hợp cúa các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các cơ quan chức năng các cấp địa phương; sự ủng hộ nhiệt thành của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan thông tấn, báo chí…đã giúp đỡ Hội Cựu TNXP Việt Nam và các cấp Hội thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội III đề ra.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương trên 40 vạn cán bộ, hội viên cựu TNXP trong cả nước đã gắn bó với tổ chức Hội, hăng hái tham gia sinh hoạt và các hoạt động do tổ chức Hội đề ra; biểu dương đội ngũ cán bộ Hội các cấp trong suốt nhiệm kỳ qua đã vượt qua mọi khó khăn thiếu thốn, tận tụy với công việc, nhiệt tình, trách nhiệm với tổ chức Hội, tâm huyết với đồng đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đại hội biểu dương 36 Tỉnh, Thành hội và 116 huyện, quận, thị Hội đã được tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện; 1.206 tập thể và 1.711 cá nhân được tặng Bằng khen và 29.536 cá nhân được tặng Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác của Trung ương Hội. Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt biểu dương các tỉnh, thành Hội: Bến Tre, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, là những đơn vị có 5 năm liên tục (2015 – 2018) đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc toàn diện của cả nước (đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh)!

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnhThái Bình Hoàng Công Ái

* Khuyết điểm, hạn chế:

Những tồn tại, hạn chế của công tác Hội nhiệm kỳ III đã được đánh giá cụ thể ở từng mặt công tác. Trong đó, những khuyết điểm cần khắc phục, nhiệm kỳ tới cần tập trung giải quyết một số vấn đề như: phát triển hội viên mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; đầu tư xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử TNXP chống Pháp và TNXP miền Tây Nam Bộ; khảo sát nắm vững hồ sơ TNXP có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ và tạo nên mối quan hệ bền chặt lâu dài với các tổ chức, cá nhân có nguồn tài trợ tiềm năng; kiên trì phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết những tồn tại về chế độ chính sách đối với TNXP và chính sách đối với tổ chức Hội.

 * Một số bài học kinh nghiệm

Qua 5 năm hoạt động, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong các mặt công tác của Hội là:

 1. Mọi hoạt động của Hội phải bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.
 2. Chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội các cấp địa phương phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội, tình hình thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới để đề ra những giải pháp và sáng tạo ra những hình thức hoạt động phù hợp với sự phát triển chung của xã hội và thực tế của Hội.
 3. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Hội; phát huy dân chủ, lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn, tâm huyết với đồng đội.
 4. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động Hội. Xác lập cơ chế, mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ giữa Hội với các Ban, bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương, gắn kết hoạt động giữa Hội với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và các Hội bạn.
 5. Tích cực, kiên trì trong công tác vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ tổ chức Hội và cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng yêu cầu và phối hợp kịp thời với nhà tài trợ.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP Bình Thuận Vũ Thị Ngọc Liên

Phần III
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024)

I. Phương hướng chung

Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu TNXP. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thống nhất phấn đấu thực hiện một Điều lệ chung từ Trung ương đến cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền – thi đua; cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội – mỗi hội viên làm nhiều việc tốt” và phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội”. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động chính trị – xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và giáo dục thế hệ trẻ.

Chủ đề hoạt động trong nhiệm kỳ IV là:

“Phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

II. Mục tiêu

 1. Phấn đấu ở đâu có cựu TNXP ở đó có hoạt động của Hội; 70% Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém; tập hợp được 90% cựu TNXP tham gia sinh hoạt hội.
 2. Phấn đấu bình quân tại các tỉnh thành phố còn lại có trên 96% các đối tượng chính sách TNXP được giải quyết chế độ;
 3. 100% hộ TNXP có nhà ở không bị dột nát; 100% hộ cựu TNXP khó khăn và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc hóa học được Hội và đồng đội giúp đỡ; thăm hỏi tặng quà.
 4. Bình quân mỗi hội viên đóng góp 1 triệu đồng tiền quỹ “Nghĩa tình đồng đội”; mỗi hội cơ sở có ít nhất 1 mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội; 100% cựu TNXP khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ sản xuất kinh doanh;
 5. 100% Hội cơ sở có Bản tin Cựu TNXP;
 6. 100% gia đình cựu TNXP đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; con em không mắc các tệ nạn xã hội.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ngãi Đào Văn Hanh

III. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Công tác xây dựng tổ chức Hội:

1.1. Nhiệm vụ: Xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng cán bộ hội, hội viên và nội dung sinh hoạt hội; tham gia thực hiện tốt công tác xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP và phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và pháp luật.

1.2. Giải pháp chủ yếu:

– Thực hiện tốt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, hoạt động hội và Đề án số 01/ĐA- HCTNXPVN về Công tác tổ chức, cán bộ Hội Cựu TNXP Việt Nam.

– Thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt Hội gắn với tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề phục vụ nhu cầu, lợi ích của hội viên và công tác hội nhằm thu hút cựu TNXP tham gia sinh hoạt Hội.

– Chủ động bồi dưỡng, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Hội; đảm bảo tính kế thừa, vững vàng về tư tưởng, chính trị, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, nhiệt huyết, có năng lực, đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Phối hợp với Bộ Nội vụ tổng kết và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2014/TT-BNV để thực hiện tốt việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP. Tập trung vận động cựu TNXP xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc sau năm 1975 tham gia sinh hoạt Hội.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên Cao Văn Thử

2. Công tác tham gia xây dựng và giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP:

2.1. Nhiệm vụ: Tham gia giải quyết cơ bản chế độ, chính sách đối với TNXP. Trong đó, tập trung đề xuất cơ chế giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP không còn giấy tờ gốc còn tồn đọng, TNXP hy sinh trên các công trường mở đường chiến lược thời kỳ 1954 – 1957. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau 1975; triển khai và thực hiện trao tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Giải pháp chủ yếu:

– Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp để giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP hy sinh, bị thương trong kháng chiến, làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng công trình chiến lược ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; làm nhiệm vụ ở vùng giáp ranh bị nhiễm chất độc hóa học chưa thuộc đối tượng trong các quy định pháp luật hiện hành.

– Phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết kịp thời chế độ, chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đối với đối tượng chính sách là TNXP chưa được hưởng chế độ.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương tổ chức khảo sát, thống kê tổng hợp đánh giá thực trạng và đề xuất chế độ, chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau 1975.

– Phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tổ chức khảo sát, tổng hợp tình hình cựu TNXP các thời kỳ thuộc đối tượng tặng thưởng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”; tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức trao tặng Huy chương sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

UVBCT, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Hội:

3.1. Nhiệm vụ: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi – vì nghĩa tình đồng đội” và phong trào “Vì Nghĩa tình đồng đội – mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”.

3.2. Giải pháp chủ yếu:

– Vận động hội viên tích cực tham gia gây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, dưới nhiều hình thức khác nhau; phát triển mô hình tổ, nhóm hộ sản xuất kinh doanh để giúp hội viên khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế giúp đỡ cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo bền vững.

– Tổ chức các hoạt động thăm quan, trao đổi kinh nghiệm; nhân rộng mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội xây dựng, ban hành quy chế cho cựu TNXP làm kinh tế vay vốn ưu đãi. Tiến tới thành lập “Câu lạc bộ Cựu TNXP làm kinh tế giỏi” các cấp, nhằm trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh,

– Tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn. Xây dựng bộ phận chuyên trách cho công tác vận động, xây dựng Quỹ. Giữ mối quan hệ chặt chẽ và đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện mục đích hoạt động tài trợ.

– Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy truyền thống tinh thần đồng đội, đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên; tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chấp hành Khóa IV ra mắt 

4. Công tác tuyên truyền – thi đua:

4.1. Nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng công tác truyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng TNXP; Tích cực tham gia thực hiện công tác giáo dục thế hệ trẻ; tổ chức tốt Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong (15/7/1950 – 15/7/2020).

4.2. Giải pháp chủ yếu:

– Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với TNXP; giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm, cách làm, những tấm gương cán bộ, hội viên tiêu biểu trong các mặt công tác của Hội.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động. Phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiên Đề án quy hoạch, xây dựng tôn tạo di tích lịch sử TNXP trên phạm vi cả nước.

– Nâng cao chất lượng, hình thức Bản tin Cựu TNXP và Trang thông tin điện tử (Website) của Hội; củng cố đội ngũ cộng tác viên và khuyến khích các cấp Hội cung cấp bài viết giới thiệu về các mô hình hoạt động mới, hiệu quả phục vụ tốt các mặt công tác của Hội.

5. Tham gia công tác tác chính trị, xã hội:

5.1. Nhiệm vụ: Phát huy truyền thống lực lượng TNXP, vai trò tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí do các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc phát động, nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương. Qua đó nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong xã hội.

 5.2. Giải pháp chủ yếu:

– Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo của tổ chức Hội, mỗi cựu TNXP trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động.

– Phối hợp với các tổ chức tại cơ sở đăng ký tham gia các tổ chức tự quản cộng đồng dân cư, động viên cựu TNXP phát huy tinh thần “Tuổi trẻ xông pha, tuổi già gương mẫu”, tính tích cực của tổ chức Hội trong thực hiện công tác chính trị – xã hội ở địa phương.

– Mỗi hội viên thực hiện là người gương mẫu, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hành phúc; là người tích cực tham gia hoạt động xây dựng cộng đồng để mỗi gia đình cựu TNXP là một tế bào góp phần xây nên một xã hội tốt đẹp.

Thư ký Đại hội Phạm Thị Mỹ Hạnh đọc Nghị quyết Đại hội IV

*

* *

Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam nhiệm kỳ IV diễn ra trong dịp tiến tới Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng TNXP, chúng ta vui mừng và tin tưởng rằng, sau Đại hội này Hội Cựu TNXP Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng tổ chức và hoạt động, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của Hội, đáp ứng được nguyện vọng của cựu TNXP cả nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên cựu TNXP trong cả nước đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong Nhiệm kỳ IV do Đại hội đề ra.

Biểu quyết nhất trí với Nghị quyết Đại hội

Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Việt Nam lần thứ IV, xin hứa với Đảng, Nhà nước và xã hội sẽ tổ chức, động viên toàn thể cán bộ, hội viên cựu TNXP cả nước nguyện đoàn kết một lòng, sống và làm việc theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, với tinh thần và nhiệt huyết của TNXP, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với phẩm chất, truyền thống anh hùng của Lực lượng TNXP Việt Nam và lời dạy của Bác Hồ kính yêu:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

        

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

 

 

 


1 Bản tin Cựu TNXP Việt Nam: 1 tháng ra 1 số, phát hành từ 4.000 đến 5.000 bản/số. trong đó có 1.500 bản cấp cho tổ chức Hội các cấp ở địa phương. Bình quân có khoảng 4.000 lượt/ngày truy cập Website của Trung ương Hội.

[i] Trong tổng số 43 tập thể và 40 cá nhân anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng Lao động

[ii] Đã tham gia xây dựng và góp ý xây dựng 1Pháp lệnh (sửa đổi), 2 Nghị Định, 10 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 15 văn bản hướng dẫn của các Bộ về chính sách đối với TNXP và liên quan; xác nhận được 1.777 liệt sĩ, 24.146 thương binh; giải quyết chế độ trợ cấp cho 5.565 TNXP bị nhiễm chất độc hóa học; 209.986 TNXP còn sống, 28.178 TNXP từ trần trước tháng 12/2005; 8.624 TNXP sống cô đơn không nơi nương tựa và 197.683 TNXP được cấp bảo hiểm y tế, 34.263 TNXP từ trần sau tháng 12/2005 được giải quyết trợ cấp mai táng.

[iii] Bình quân 680.000 đồng/hội viên; có nhiều cơ sở hội bình quân từ 1triệu đến 1,5 triệu/hội viên, cao nhất 4 triêu/hội viên