Phia trước

Đăng lúc: 05-09-2021 8:33 Sáng - Đã xem: 30 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Phía trước còn lắm khó khăn
Bởi vì dịch bệnh covid quá nhiều
Nhưng mà không ngại gian lao
Chung tay đoàn kết diệt thằng Covid
Biết rằng vất vả tốn hao
Nhưng không lùi bước hết lòng đánh tan
Mai đây trở lại bình thường
Người người chung sức dựng xây nước nhà

Tăng Văn Hạnh