Phim tài liệu – Trường Sơn một thời con gái – Tập 3: Tuổi xuân để lại chiến trường