Phố vắng

Đăng lúc: 10-08-2021 2:49 Chiều - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Phố vắng đường quang chẳng bóng người
Chỉ vì đại dịch khắp nơi nơi
Cho nên phải chống, phòng Covid
Bằng cách ở nhà tạm nghỉ ngơi.

Hãy cố gắng nên hỡi mọi người
5K như lệnh – chấp hành thôi
Ở nhà như thế là yêu nước
Vừa giữ cho mình – cho mọi người.

Hôm nay phố vắng đường thưa người
Để đến ngày mai sẽ thắm tươi
Góp sức chung tay chống đại dịch
Thắng rồi phố xá lại đông người.

Trần Hồng Phong