Phụ nữ Đồng Tiến đẹp mãi

Đăng lúc: 10-03-2023 8:48 Sáng - Đã xem: 51 lượt xem In bài viết

Chúc mừng phụ nữ phường ta

Đảm đang trung hậu thật là kiên trung

Hiền tài đẹp sắc yêu thương

Hăng say lao động thiện lương nghĩa làng

Mười ba dân phố đồng lòng

Năm không ba sạch nghiêm đường sáng trong

Tệ nạn cờ bạc xóa không

Chẳng còn đói rách vạn cường ấm no

Không suy dinh dưỡng trẻ nào

Gia đình hạnh phúc hồng hào sướng vui

Chung xây đất nước xanh tươi

Nông thôn đô thị sáng ngời tiến mau

Phụ nữ Đồng Tiến trước sau

Đoàn kết mạnh khỏe gương đầu sánh sao

Nhiệm vụ tâm huyết vươn cao

Xây dựng tổ quốc siêu sao đẹp giàu

Nguyễn Văn Hanh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường Đồng Tiến. thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên