Qua đèo Đá Đẽo

Đăng lúc: 25-08-2022 10:04 Chiều - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Xe ta đi vi vút ngã Xuân Sơn

Nay leo dốc vượt đèo Đá Đẽo

Bảy cây số đường lên vòi vọi

Núi uy nghiêm dựng một cổng trời

 

Vách bên kia bom phạt đi rồi

Cây cụt ngọn kiên gan đứng mãi

Bên này vực bom ngàn cân dội

Đá đè lên suối vẫn rì rào

 

Đất bao phen đạn xới bom đào

Lửa đã rang thành đá

Thuốc bom nhuộm đất màu vàng nghệ

Mảnh bom vùi dưới mấy thước sâu

 

Chạy ngoằn ngoèo con đường màu nâu

Men sườn núi nối bên này bên ấy

Một A nữ khoác màu xanh của núi

Vang tiếng cười lanh lảnh trong cua

 

Bao nhiêu đèo bấy nhiêu dốc ta qua

Mây trắng lượn sà ngang vai áo

Phút bồi hồi đứng trên đèo Đá Đẽo

Từ đỉnh này nhìn suốt dải Trường Sơn.

Trịnh Ngọc Dự