Quân đội nhân dân Việt nam

Đăng lúc: 26-12-2021 8:50 Sáng - Đã xem: 106 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 Đất nước Việt nam tươi đẹp giầu
 Hòa bình thống nhất được dài lâu

 Công ơn Đảng, Bác như trời rộng
 Tình nghĩa quân dân tựa biển sâu

 Chiến đấu anh hùng vang tứ hải
 Hy sinh dũng cảm vọng năm châu

Tấm gương người lính luôn trong sáng
Tổ quốc tôn vinh mãi đứng đầu.

NGỌ NGỌC THƠ
Thanh Hóa