Quan tặc

Đăng lúc: 08-09-2018 8:33 Sáng - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

Hôm nay đọc báo giật mình
Cụm từ “quan tặc” đăng trình đầu trang
Từ nhà Quốc hội đàng hoàng
Từ miệng nghị sĩ âm vang công đường

Cẩu tặc trộm chó phố phường
Lâm tặc đốn hạ môi trường môi sinh
Cát tặc sợ ánh bình minh 
Văn tặc luận án đổi hình thay tên

Hải tặc cướp biển bình yên
Đảo tặc cướp đất tổ tiên quê mình
Nay nghe quan tặc lần đầu
Ngẫm ra quá đúng quá ngầu quá phê

Quan ăn đất, quan chặn xe
Quan đan chổi đót làm thuê… núi tiền
Quan buôn và bán chức quyền
Bảo kê sòng bạc và chuyên án ngầm

Trình độ tham nhũng uyên thâm
Gọi là quan tặc đúng tầm đúng tên
Hóa ra quan giống trộm đêm
Giống loài cẩu tặc nhừ mềm đòn dân

Vậy nên đánh trống xa gần
Bắt quan phơi mặt mười phân rõ mười
Có thế quan mới chừa thôi
Bỏ đi chữ tặc để người dân tin ./.

V.P 7/9/2018