Quê tôi phòng dịch

Đăng lúc: 19-08-2021 7:59 Sáng - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Đường thưa đường vắng bóng người

Chỉ vì dịch bệnh ẩn mình đó đây

Cho nên phải chống phải tìm

Diệt cho bằng được covid lộng hành

 

Quyết tâm cố gắng hỡi mọi người

Chung lòng chung sức dập dịch covid

5K ta cứ chấp hành

Cố gắng cho tốt để ngừa lây lan

 

Ở nhà ta chẳng ra đường

Có chuyện cần thiết xin ra rồi vào

Đường thưa đường vắng bóng người

Ngày mai hết dịch phố phường đông vui

                                                                                                                                                   Tăng Văn Hạnh