Sáng mãi niềm tin

Đăng lúc: 23-09-2022 8:20 Sáng - Đã xem: 88 lượt xem In bài viết

Ông Nguyễn Đình Hiền ôn lại truyền thống Khu kinh tế thanh niên tại Nghĩa trang liệt sỹ Minh Đài ngày 20/9/2022

Quyết định thành lập cuối năm bảy mươi

Ngày hai ba tháng hai năm bảy mốt

Dòng dõi Tiên – Rồng tụ về đất tổ

Cùng chung tên Khu kinh tế – Thanh niên

 

Cán bộ đoàn viên “vừa hồng, vừa chuyên”

Khí thế sẵn sàng, dựng xây đất nước

Định hướng tầm nhìn, sau ngày thắng Mỹ

Mô hình phát triển kinh tế miền Nam

 

Sau hơn một năm “vừa học, vừa làm”

Rừng lau, nứa nhanh thành cây trồng mới

Rộng mở niềm tin cho nhiều năm tới

Thành tựu ban đầu “khích lệ tiến lên”

 

Ngày hai mươi tháng chín năm bẩy hai

Mỹ điên cuồng đến ném bom bắn phá

Tổn thất, đau thương quyết không gục ngã

Lo việc xong, đoàn kết vững niềm tin

 

Bổ sung thêm nhiều cán bộ, đoàn viên

Sức trẻ, ước mơ đâu chịu lùi bước

Đã cuốn theo khí thế của cả nước

Tất cả hướng về, giải phóng Miền Nam

 

Ngày ba mươi tháng tư, năm bảy lăm

“Đánh ngụy đổ nhào”, Mỹ không còn nữa

Kinh tế Thanh niên làm theo định hướng

Đoàn cán bộ vào xây dựng phương Nam

 

Mô hình của Khu kinh tế Thanh niên

Nhiều tỉnh thành làm theo đều thắng lợi

Kinh tế Thanh Niên trồng chè giống mới

Kỹ thuật ươm cành, làm lớn thành công 

 

Những năm gần đến thập niên tám mươi

Đất nước không yên vùng miền biên giới

Hàng trăm đoàn viên thành anh bộ đội

Nhiều đồi chè là chiến lũy, điểm cao

 

Hai thập niên cuối thế kỷ hai mươi

Kinh tế thanh niên – tiến cùng đất nước        I

Vượt khó đi lên, quyết tâm đổi mới

Góp thành công cho Tổ quốc vinh quang

 

Thế là năm mươi năm đã đến rồi

Đất nơi đây trộn mồ hôi, xương máu

Ta tự hào chuyên giao cho con cháu

Tiếng thơm thời này lan tỏa dài lâu

 

Lớp cán bộ đoàn viên những năm đầu

Tuổi đã cao, vẫn không ngừng phấn đấu

Làm đuốc sáng, gương trong cho con cháu

Phúc rộng, đức dày, thịnh muôn đời sau       

 

Hỡi cháu con viết tiếp trang sử sau

Chắc làm tốt hơn ông cha trước đó

Làm giàu đẹp cho quê cha, đất tổ

Tiến lên cùng mọi thời đại văn minh

 

“Giữ lấy nước” xây dựng nước mạnh giàu

Kinh tế Thanh niên sáng nơi đất tổ

Theo dòng lịch sử, nhiều ngàn năm nữa

Mốc son vàng của thế kỷ hai mươi.

Tác giả Nguyễn Đình Hiền với bài thơ bên tấm bia ghi danh 45 liệt sỹ tại Đài tưởng niệm ngày 20/9/2022

 

Minh Đài, ngày 22 – 12 – 2020

Nguyễn Tuyên Huấn – Nguyễn Đình Hiền