Sổ đoàn viên  

Đăng lúc: 03-03-2021 8:27 Sáng - Đã xem: 34 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Sáng nay soạn lại hồ sơ

Bỗng tôi lại thấy sổ đoàn ngày xưa

Lật ra xem lại ngày ghi

Tính ra là bốn mươi năm rồi

 

Màu xanh đã nhạt màu thì lố lem

Bồi hồi xúc động biết bao

Ước gì mình được trở về ngày xưa

 

Bốn mươi năm chẵn rồi ư

Thời gian đi mãi có chờ ai đâu

 

Sáng nay xếp lại hồ sơ

Bâng khuâng tóc bạc tóc đen hẹn hò

Tóc đen tóc bạc không màng

Bạc lòng mới sợ đổi thay tánh tình

 

 Tăng Văn Hạnh