Tâm nguyện quét sạch chủ nghĩa cá nhân tập trung nâng cao đạo đức cách mạng

Đăng lúc: 26-10-2021 8:24 Chiều - Đã xem: 69 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh phải “Quyết liệt quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tập trung nâng cao đạo đức cách mạng” như Bác Hồ đã dạy để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Đây là một lần nữa, quyết tâm chính trị của Đảng ta kiên quyết tuyên chiến với các phần tử suy thoái, sa đọa, biến chất – bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân – gốc rễ của mọi con bệnh làm hại dân, hại nước và chống phá Đảng, chống phá chế độ. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức tâm huyết và tâm nguyện với thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu Đảng ta và tin tưởng vào các cơ quan xây dựng Đảng đặc biệt là Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tạo nên một sức mạnh đột phá mới cho cuộc Tổng tiến công chống “giặc nội xâm” lần này.

Kinh nghiệm qua tất cả các thời kỳ cách mạng việc chống chủ nghĩa cá nhân đều phải bắt đầu từ nâng cao đạo đức cách mạng và phải nhận thức đúng đắn “chủ nghĩa cá nhân” là kẻ thù nguy hiểm của tất cả mọi người, mọi nhà; đồng thời phải quyết liệt vạch trần luận điệu phản động, xuyên tạc coi chống chủ nghĩa cá nhân là vi phạm nhân quyền, là chống lại quyền lợi của cá nhân con người.

Quyết liệt quét sạch chủ nghĩa cá nhân với tập trung nâng cao đạo đức cách mạng là hai mặt không thể thiếu của một vấn đề, của chính bản thân mỗi cán bộ đảng viên; là cội nguồn để mỗi cán bộ đảng viên không ngừng vươn lên tiến bộ, trưởng thành và đạt được mưu cầu hạnh phúc lớn lao, cao đẹp nhất. Bởi chủ nghĩa cá nhân là mẹ đẻ ra các hành vi tiêu cực, xấu xa, tội ác, lối sống sa đọa tệ hại, làm mầm bệnh nảy sinh bệnh hoạn lây nhiễm trong xã hội. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân là quét sạch lòng tham vô đáy và đầu óc ích kỷ muốn lợi mình làm hại người, hại dân, hại nước. Trong tình hình hiện nay vai trò của Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính có tính quyết định để cấp ủy các cấp quyết liệt quét sạch chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng hoàn toàn không hề làm cản trở, hạn chế đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của mỗi cá nhân, trái lại còn là cội nguồn và niềm cảm hứng để tất cả mọi người dân chân chính, yêu nước phát huy tính tích cực, sáng tạo, phấn đấu cống hiến, vừa tự giác đặt lợi ích cơ bản của Tổ quốc, của Dân tộc lên trên hết, trước hết để khi Tổ quốc hùng cường, Dân tộc vẻ vang thì toàn dân hạnh phúc, trong đó có hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà mỗi cán bộ đảng viên càng thêm rạng rỡ, bền vững, trường tồn.

 

     Nguyễn Anh Liên

Đảng viên 65 tuổi Đảng