Tâm sự cùng rừng

Đăng lúc: 20-09-2021 2:46 Chiều - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

Ảnh internet 

Tôi nghe tiếng nói của rừng

Trách người sau nỡ phá rừng lấy cây

Làm cho một số cánh rừng

Xác xơ vì bởi bọn người phá cây

 

Đốn đi trồng lại nhiều lần

Hao tiền. tốn sức biết ai chịu làm

Nhà nước thì bỏ tiền ra

Giữ rừng đã tốn phá rừng lấy đi

 

Mong sau nhà nước mạnh tay

Răn đe xử lí để mà chặn ngăn

Khuyên ai đừng phá rừng xanh

Để cây xanh lớn phủ che đất rừng

 

                                                                                 Tăng Văn Hạnh