Tân Lập 1 tuyên truyền bầu cử

Đăng lúc: 01-03-2021 11:13 Sáng - Đã xem: 40 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Sáng nay đơn vị xã tôi[i]

Triển khai kế hoạch tháng năm đi bầu

Sau khi mặt trận triển khai

Có nam có nữ cử tri đồng tình

 

Cử tri toàn xã ta ơi

Hãy xem mà chọn để ta đi bầu

Lựa người đủ đức đủ tài

Bầu vào bộ máy công quyền

 

Giúp dân giúp nước tới năm năm liền

Loại ngay những kẽ bất tài

Hại dân hại nước chúng ta không bầu

 

Cử tri toàn xã ta ơi

Tháng năm hãy nhớ ngày ta đi bầu

 

 Tăng Văn Hạnh


[i] Xã Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang