Tân Phước triển khai một số các văn bản có liên quan đến cựu Thanh niên xung phong

Đăng lúc: 06-09-2020 9:14 Sáng - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Ngày 3/9/2020 Hội Cựu TNXP huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã có cuộc họp triển khai các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với hội viên cựu TNXP:

– Quyết định số 4013 ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đối với Tổng đội TNXP tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1977-1983;

– Quyết định số 361 ngày 28/5/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam;

– Công văn 3713 của UBND tỉnh Tiền Giang ngày 5/8/2020 về việc thống kê danh sách TNXP tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 và đề xuất đối tượng TNXP nay được đáp ứng chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/11/2011 về trợ cấp hàng tháng, trợ cấp 1 lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai tán phí

Ảnh internet  

Hội Cựu TNXP huyện Tân phước có 54 hội viên được lập danh sách gửi lên  trên xem xét để hưởng chế độ. Qua việc này hội viên cựu TNXP huyện Tân Phước thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước./.

Tăng Văn Hạnh

Chủ tịch Hội TNXP huyện Tân Phước