Táo TNXP về trời

Đăng lúc: 07-02-2021 9:19 Sáng - Đã xem: 42 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Sáng nay là sáng hăm ba

Hội tôi tuyển táo xung phong về trời

Để mà báo cáo cấp trên

Tình hình của hội một năm qua rồi

 

Dạ thưa bẩm với Ngọc Hoàng

Hội tân phước có năm mươi người

Họp quí cứ vậy làm hoài

Đúng theo điều lệ cấp trên gởi về

 

Văn hóa đạt mức một trăm

Không ai vi phạm để mà lụy thân

Điện nước xe máy nghe nhìn

Anh em có đủ đầy quá tay

 

Nhà tường ba cứng[1] đủ đầy

Không ai nghèo khó nhọc nhằn như xưa

Hội huyện được nhận được bằng khen

Kèm theo tiền thưởng đó là năm trăm

 

Xuân về xin hứa cấp trên

Năm hai mươi mốt tiến bộ hơn năm cũ

 

 Tăng Văn Hạnh

 


[1] Nền cứng, khung cứng, mái cứng