Tết Trường Sơn thời đánh Mỹ

Đăng lúc: 06-02-2019 9:53 Sáng - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

 

Căn nhà Tiểu đội nửa chìm nửa nổi

Dựa lưng vào núi ẩn giữa rừng cây

Ngày áp Tết căn nhà trông mới lạ

Phong lan rừng đủ loại hái mang về.

 

Gian chính giữa Tiểu đội lập ban thờ

Trên cờ Tổ quốc, dưới chân dung Bác

Năm nay thờ thêm hai người đồng đội

Mới hy sinh qua nửa tháng nay rồi.

 

Ba mươi Tết cả Tiểu đội chúng tôi

Dây đoàn kết tết quanh ban thờ Bác

Lễ vật dâng lên đơn sơ đạm bạc

Vài dò Phong lan, 6 cặp bánh chưng.

 

Dành hai cặp thờ đồng đội hy sinh

Còn lại bày lên ban thờ Tổ quốc

Không hương nến, chỉ đèn dầu leo lét

Mà phải che sợ sáng lọt ra ngoài.

 

Lính thời đó không ai có đồng hồ

Giờ giao thừa cũng chỉ là ước lượng

Hái hoa: trổ tài hò vè thơ tấu

Chừng nửa đêm cắt bánh đón mừng xuân.

 

Lính Trường Sơn ngày ấy thật gian truân

Ngày giữ thông đường, đêm canh bom nổ

Nhạt muối thiếu cơm rau rừng vô số

Ngày Tết về vẫn đạm bạc đơn sơ.

Hà Đỗ Tú. Thành viên trang: NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH