THÁNG 7 TRONG TÔI

Đăng lúc: 30-07-2021 9:11 Sáng - Đã xem: 33 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Đất nước qua các cuộc chiến tranh

Ở đâu địa phương nào cũng có

Bao liệt sĩ thương binh đã hi sinh

Vì độc lập tự do của dân tộc

 

Bia ghi danh liệt sĩ vì dân vì nước

Nhiều thật nhiều, địa phương nào cũng có

 

Tháng 7 trong tôi những thế hệ đi sau

Tháng 7 về viếng nghĩa trang tỉnh

Những liệt sĩ cùng tuổi với tôi

Đã ngã xuống vì độc lập tự do

Và họ được tặng câu đời đời tổ quốc ghi công

 Tăng Văn Hạnh