Thành cổ Quảng Trị

Đăng lúc: 10-12-2019 1:18 Chiều - Đã xem: 59 lượt xem In bài viết

Tác giả trao bia đá khắc bài thơ cho cán bộ quản lý Khu di tích Thành cổ Quảng Trị

Đến thăm thành cổ một chiều

Lặng yên trên mộ hoa nhiều hương bay

Chiến tranh tám mốt đêm ngày

Kỳ tích Thành cồ chất đầy chiến công.

Thơ khắc bia đá đặt tại thành cổ Quảng Trị11/11/2015

Đặng Kiên Cường