Thanh niên xung phong Việt nam

Đăng lúc: 26-12-2021 8:56 Sáng - Đã xem: 96 lượt xem In bài viết

 Đất nước ngày nay được hiển vinh
Bao người chiến sỹ đã hy sinh

 Mưa bom ác liệt không chùn bước
 Bão đạn thương vong chẳng tiếc mình

 Chiến đấu kiên cường dành độc lập
 Mở đường thắng lợi giữ hòa bình

 Việt nam giầu mạnh vui đời mới
 Lực lượng xung phong đẹp nghĩa tình

NGỌ NGỌC THƠ
Thanh Hóa