Thanh niên xung phong Việt Nam đẹp mãi

Đăng lúc: 26-07-2022 4:33 Chiều - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

“Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”

Máu có thể đổ, đường không thể tắc

Máu anh chị nhuộn đỏ những con đường

Tiếng hát át tiếng bom

Chí khí kiên cường cùng anh bộ đội chiến thắng diệt thù

Sự hy sinh hóa thành bất tử

Thanh niên xung phong trí tuệ Việt Nam

 

Ta hết mình vì Đảng vì dân

Để xứng đáng anh hùng liệt sỹ

Các anh chiến thắng trở về

Góp phần xây dựng quê hương đẹp giàu

“Trọn nghĩa nước non vẹn tình đồng đội”

 

Ngày nay tuổi cao sức yếu trí lại càng cao

Đầu bạc răng long bóng đã xế chiều

“Tóc chằng còn xanh mắt nhìn sâu lắng

Một loáng qua đi mất chục mùa xuân”

Sống vui sống khỏe có ích cho đời

Cây cao bóng cả như vì sao sáng

Sáng ngời, con cháu người người noi theo

Tương lại rạng rỡ xanh tươi

Thanh niên xung phong Việt Nam đẹp mãi muôn đời

 Nguyễn Văn Hanh 

Chủ tịch Hội Cựu TNXP P. Đồng Tến, TP Phổ Yên, Thái Nguyên