Thầy tôi

Đăng lúc: 16-11-2020 9:46 Sáng - Đã xem: 36 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thầy tôi nay đã tám mươi

Vẫn còn minh mẫn như thời thanh niên

Mỗi lần có đứa đến thăm

Nhớ tên, nhớ lớp học niên khóa nào

 

Mỗi năm có dịp về thăm

Thầy thường thăm hỏi đời tư mỗi trò

Thầy luôn nhắc nhở chúng tôi

Chữ trung, chữ hiếu nhớ ghi trong lòng

 

Năm nay tôi ghé thăm thầy

Tóc thầy thêm bạc, tóc trò bạc theo

Thì thầm bên tách trà thơm

Ân cần căn dặn từng trò như xưa

 

Cầm tay con kính thưa thầy

Lời thầy dạy bảo chúng con ghi lòng

Mỗi tròn hoàn cảnh khác nhau

Vẫn chưa vi phạm đều thầy dạy răng

 

Thầy ơi con ước một điều

Xin thầy sống thọ để trò về thăm

 

 Tăng Văn Hạnh