Thơ em

Đăng lúc: 08-12-2017 9:53 Chiều - Đã xem: 72 lượt xem In bài viết

 

Thơ em thơm mới giòn tươi

Tiếng thơ réo rắt…tình người thiết tha

Trang thơ thấp thoáng Phật Bà

Gom về sợi nắng tết hoa cho đời.

 

Tiếp đi, đừng nản em ơi

Nhà thơ – Chiến sĩ, sức thời thanh niên

Thơ xưa phá đá Hà Tuyê[i]n (1)

Thơ nay tức cảnh Hưng Yên quê nhà

Thương chồng[ii] (2)… hiếu thảo mẹ cha

Nghĩa tình đồng đội tất là không quên.

 

Băng rừng vượt biển nhiều phen

Gặp em, anh bỗng ưu phiền vấn vương

Nhủ rằng đừng nhớ đừng thương

Vẫn thành “hành khất” bên đường đợi Thơ!

 

                                                             Nguyễn Hữu Tiến

 

[i] Đơn vị TNXP năm xưa tại Tuyên Quang

[ii] (1)        Người chồng bệnh binh nặng trái tính mỗi khi trở trời trái gió