Thư Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam gửi Bí thư và Chủ tịch Vĩnh Phúc

Các văn bản trên đều được đăng trên chuyên mục Văn bản pháp luật thuộc mục VĂN BẢN trong website của Hội.