Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phòng, chống virus Corona