Thương lắm miền Trung

Đăng lúc: 17-10-2023 4:31 Chiều - Đã xem: 129 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Dải đất miền Trung cái eo gian khó
Đòn gánh cong cong gánh hai đầu đất nước
Bão lũ chưa tan biển động triều cường
Bao con người dải nắng dầm sương
Chống thiên tai chống gian tham phá rừng ngăn biển
Sông lở núi vùi bao cuộc đời cảm mến
Mưa bão lại về
Thương lắm miền Trung

Nguyễn Đại Duẫn