Thương về nơi ấy

Đăng lúc: 07-06-2021 2:38 Chiều - Đã xem: 46 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Đã mấy hôm trời bốc hỏa châu

Covi đốt lửa khắp toàn cầu

Thương người chiến sĩ vùng tâm dịch

Bảo hộ nilon phủ kín đầu

 

Mệt mỏi cơm ngon nào có thích

Mong cần nước mát đủ xài lâu

Chờ khi các F khoanh vùng được

Để Bắc Giang xanh vạn sắc mầu.

Hà Đỗ Tú