TIỄN CON

Đăng lúc: 18-02-2021 9:21 Sáng - Đã xem: 111 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Sáng nay con sẽ lên đường

Mẹ ra đưa tiễn nỗi mừng nỗi lo

Mừng vì con thành người

Lo vì nỗi nhớ nhà của con

 

Hai năm nghiã vụ con đi

Nó không nhiều lắm bằng thời cha con

Cha con là lính Cụ Hồ

Ra Nam vào Bắc một thời chiến tranh

 

Con đi mẹ cũng nhớ thương

Không bằng nỗi nhớ cha con thưở nào

Chong gay vất vả đời cha

Đánh tây đuổi Mỹ rạng ngời

 

Con đi thuở nước hòa bình

Hai năm đâu có thời gian là dài

 

                                                                  Tăng Văn Hạnh