Tiễn cũ rước mới

Đăng lúc: 26-11-2020 2:00 Chiều - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Chỉ còn hơn tháng nữa thôi

Tiễn đi năm cũ rước năm mới về

 

Năm nay bão thứ 13

Đổ về tàn phá nước nhà quá to

Nhất là giải đất miền Trung

Bão chồng lên bão mưa to nhiều ngày

 

Gây cho đồng ruộng xóm làng

Tan hoang vì bão, biển đông đổ về

Đảng ta lãnh đạo tài tình

Điều hành kêu gọi, giúp người miền Trung

Đồng lòng cả nước chung tay

Ba miền đóng góp, giúp vùng thiên tai

 

Đầu năm một dịch covid

Xảy ra dịch bệnh người người cách ly

Đảng ra chỉ thị kịp thời

Ngăn ngừa đuổi dịch bạn bè ngợi khen

 

Mong rằng năm mới tới đây

Thiên tai dịch bệnh nó đang xảy ra

Để tiền để sức toàn dân

Chung lòng với Đảng dựng xây nước nhà

                                                                         Tăng Văn Hạnh