Tin vui cho các hội chưa được công nhận là hội đặc thù ở Tiền Giang

Tỉnh hội Tiền Giang đã triển khai công văn số 6576/UBND-KTTC ngày 30/12/2020 về việc định mức chi tiền công 1 ngày của người được giao thực hiện nhiệm vụ của các hội chưa được công nhận là hội đặc thù cho các hội cựu TNXP trong toàn tỉnh.

Các đại biểu trong Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2020 (ảnh: Đồng Sỹ Tiến

Nội dung chính của công văn là chấp thuận phê duyệt định mức chi tiền công 1 ngày của người được giao thực hiện nhiệm vụ của các hội chưa được công nhận là hội đặc thù theo đề xuất của Sở tài chính tại công văn số 3682/STC- QLNS ngày 23/12/2020:

Tiền công 1 ngày của người được giao thực hiện nhiệm vụ được tính bằng (=) mức lương tối thiểu vùng nhân(x) hệ số điều chinh đối với người lao động đã qua đào tạo (nếu có) chia (:)  cho 26 ngày làm việc, cụ thể như sau:

       + Mức 3.920.000 đồng/ tháng: Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Tiền Giang.

       + Mức 3.430.000 đồng/tháng: Các thị xã Gò Công, Cai Lậy và các huyện Chợ Gạo. Tân Phước thuộc tỉnh Tiền giang.

      + Mức 3.070.000 đồng/ tháng gồm các địa bàn còn lại.

      + Hệ số điều chỉnh đối với người lao động đã qua đào tạo theo qui định hiện tại là 1,07.

Căn cứ vào nhiệm vụ Nhà nước giao cho hội, UBND cùng cấp quyết định việc bố trí cho kinh phí cho hội hoạt động.

Cán bộ Hội TNXP Tiền Giang rất phấn khởi, có thêm động lực công tác khi nhận được sự quan tâm thiết thực của chính quyền Tiền Giang./.

Tăng Văn Hạnh

Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang