Tỉnh Thái Bình đáp ứng nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của của cựu thanh niên xung phong

Đăng lúc: 20-03-2019 10:26 Sáng - Đã xem: 53 lượt xem In bài viết

Sau hơn 10 năm thành lập, Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình là 01 trong 15 tổ chức xã hội đặc thù, là thành viên của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội viên tổ chức của Hội Cựu TNXP Việt Nam, có 24.823 hội viên đang sinh hoạt và tham gia hoạt động ở 8 tổ chức hội cấp huyện và 286 tổ chức hội cấp cơ sở (có tư cách pháp nhân).

Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình không có Điều lệ riêng, thực hiện theo Điều lệ của Hội Cựu TNXP Việt Nam; không hình thành tổ chức quản lý theo hệ thống dọc mà các cấp hội bảo đảm sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy ban hành công văn công văn số 174/C –TU ngày 9 tháng 3 năm 2016; UBND tỉnh cho phép tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ III (2016-2021)[i]; UBND tỉnh, các huyện, thành phố và 286 xã, phường thị trấn đã Quyết định hỗ trợ kinh phí để Hội Cựu TNXP các cấp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ[ii]

Năm 2015, UBND tỉnh trình Chính phủ giải quyết chế độ cho lực lượng TNXP làm nhiệm vụ ở Ga Gôi (Nam Định), bị nhiễm độc do hóa chất phát nổ. Đến nay, tỉnh Thái Bình có gần 9.000 cựu TNXP được hưởng chế độ trợ cấp một lần và trợ cấp thường xuyên; gần 500 TNXP hy sinh đã được công nhận là liệt sỹ; trên 2.000 TNXP bị thương tật đã được hưởng chế độ thương binh, hàng trăm TNXP giai đoạn 1976 -1980 làm nhiệm vu ở biên giới Tây Nam được hưởng chế độ theo NĐ62 của Chính phủ

Năm 2018, UBND tỉnh trình Chủ tịch nước ký Quyết định số 623 QĐ – CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho LLTNXP tỉnh Thái Bình; ban hành Quyết định số 1696 QĐ/UBND xác nhận phiên hiệu TNXP cho Lực lượng Lao động tiền trạm xây dựng kinh tế mới ở các tỉnh: Kiên Giang, Sông Bé, Đắk Lắk thời kỳ (1976 – 1980)

Hằng năm, chính quyền các cấp đã bố trí kinh phí hỗ trợ: bình quân cấp cơ sở 3 – 5 triệu, cấp huyện 50 – 70 triệu, cấp tỉnh gần 600 triêu đồng. Ngoài kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên, các cấp chính quyền còn bổ sung hàng trăm triệu đồng cho các hoạt động khác: Lễ đón nhận Anh hùng LLVTND (2018)); xuất bản sách “Thanh niên xung phong tỉnh Thái Bình – Những dấu ấn lịch sử” (2017); Gặp mặt truyền thống “Nữ chỉ huy TNXP, Nhà giáo TNXP thời kỳ chống Mỹ cứu nước (2015) …

Mỗi độ Tết đến – Xuân về (2014 – 2018), UBND tỉnh Thái Bình đã trích từ Ngân sách tỉnh để trợ cấp cho cựu TNXP nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân mỗi năm có trên 3.000 phần quà, giá trị trên 600 triệu đồng

Chế độ thù lao cán bộ hoạt động chuyên trách ở cấp tỉnh, huyện và thành phố theo quy định của UBND (thực hiện Quyết định số 30 của Thủ tướng Chính phủ).

Cơ quan chuyên trách cấp Tỉnh, Huyện hội có phòng làm việc riêng; Văn phòng làm việc của Hội cấp huyện được trang phương tiện làm việc tối thiểu như: Tủ tài liệu, bàn ghế, 50% có máy tính …

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ lớn lao của Cấp ủy, chính quyền các cấp hội cựu TNXP của Thái Bình luôn có tổ chức vững mạnh, hiệu quả. “Sau hơn 10 năm được thành lập, Hội Cựu TNXP Thái Bình đã từng bước vượt qua khó khăn và ngày càng thể hiện được vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, là nhân chứng lịch sử hào hùng của dân tộc. Một số hoạt động tiêu biểu trong những năm qua của Hội Cựu TNXP Thái Bình đáng ghi nhận như: Tích cực tham gia giải quyết chế độ, chính sác đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; củng cố xây dưng tổ chức hội, tập hợp đông đảo TNXP qua các thời kỳ vào tổ chức hội để tiếp tục rèn luyện giữ sáng mãi Phẩm chất TNXP – Phẩm chất Bội đội Cụ Hồ; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ… Những hoạt động đó đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc, chính sách an sinh xã hội; tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc”[iii]

Xuất phát từ tầm vóc lịch sử, truyền thống anh hùng của Lực lượng TNXP Việt Nam, từ thực tế tổ chức và hoạt động Hội ở địa phương, các cấp Hội tỉnh Thái Bình bày tỏ nguyện vọng và đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, kiên định và bảo vệ tính chất xã hội đặc thù của Hội Cựu TNXP Việt Nam để

– Đoàn kết, tập hợp lực lượng cựu TNXP trong cả nước tiếp tục giáo dục và rèn luyện Hội viên giữ gìn “Phẩm chất thanh niên xung phong – Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

– Xứng đáng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu TNXP

– Với vai trò là nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP theo quy định của pháp luật

 – Phát huy truyền thống anh hùng, nêu gương thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống TNXP cho thế hệ trẻ./.

 ĐẶNG VĂN BỘ (Thái Bình)


[i] Công văn số 858 – UBND – NC, ngày 25 tháng 03 năm 2016)

[ii] Cấp tinh 190 triệu, huyện 70 triệu, cấp xã 7-10 triệu đồng

[iii] …” (Phát biiểu cua Đ/c Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐN, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho lực lượng TNXP cho LLTNXP Thái Bình ngày 30/8/2018)