Tôi yêu màu áo xanh em

Đăng lúc: 17-05-2023 8:57 Sáng - Đã xem: 90 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Tôi yêu mầu áo xanh em

Như yêu rừng xanh, biển xanh, đất trời ta đó

Yêu đức tính tiên phong – đâu cần thanh niên có

Yêu tinh thần xung phong – việc gì khó có thanh niên!

 

Xung kích đi đầu, không quản ngại hy sinh

Xông vào những nơi hiểm nguy, gian khó

Trong kiến thiết dựng xây, trong giữ gìn lãnh thổ

Trong cứu giúp đồng bào bị lũ bão, dịch COVID vừa qua

 

Những giọt máu hồng, tuổi trẻ cho đi

Những mảnh đời héo hon xanh lại

Để sạch môi trường, các em gom rác thải

Đem tri thức học hành khởi nghiệp, sáng điển hình…

 

Tự hào biết bao – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đem sức trẻ, tài năng dấn thân mình cống hiến

Cho Tổ quốc, cho nhân dân với lòng nhiệt huyết

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên!

 

Không lẫn vào đâu màu áo xanh em

Biểu tượng hòa bình, các em mang trên mình đất nước

Mang trên mình rực hồng ngọt đuốc

Cánh tay Đoàn, giươg cao cờ Tổ Quốc tiến lên!

 

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên