Trên cao Mã Pì Lèng

Đăng lúc: 20-04-2020 10:39 Sáng - Đã xem: 200 lượt xem In bài viết

Bia ghi tóm tắt lịch sử đường Hạnh Phúc trên đèo Mã Pì Lèng (ảnh: Đồng Sỹ Tiến)

Trên ngọn núi mờ sương

Có một con đèo lớn

Đã đi vào trang sách

Lịch sử của nước nhà

Mã Pì Lèng cao xa

Vắt ngang trên nuí đá

Con đèo của nghìn năm

Ghi công ơn cao cả

Những thanh niên thời đó

Vắt vẻo trên ta luy

Đục từng vách đá cứng

Làm đường cho người đi

Trang lịch sử đã ghi

Thanh niên của tám tỉnh

Vượt gian nan hiểm nguy

Làm đường cho Tổ quốc

 

Những con người quen thuộc

Cựu Thanh niên xung phong

Ngày ấy đã một lòng

Làm con đường huyền thoại

Hiểm nguy không ngần ngại

Xung phong lên hàng đầu

Hy sinh cả tuổi trẻ

Có tính toán gì đâu

 

Nay con đường Hạnh Phúc

Trên vách đá treo leo

Để đất nước không nghèo

Dân ấm no hạnh phúc.

 

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên