Tri ân cac thày cô giáo Việt Nam

Đăng lúc: 21-11-2018 10:47 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Kính dâng ngàn đóa hoa hồng

Tặng thày cô giáo có công trồng người

Làm con tằm kén cho đời

Nhả tơ kiến thức giúp người tinh thông

 

Chèo thuyền đưa khách sang sông

Dậy đàn cá chép hóa rồng phun châu

Nghề cao quý đã từ lâu

Là nghề dậy học đứng đầu xưa nay

 

Dậy một chữ cũng là thày

Huống chi đứng lớp ngàn ngày nhả tơ

Chuyền kiến thức cho trẻ thơ

Châm dầu thắp sáng ước mơ vào đời

 

Tận tâm với nghiệp trồng người

Làm thày cô giáo giúp đời văn minh

Vì tương lai rất tận tình

Góp phần xây dựng nước mình tiến lên

 

Nền tảng văn hóa vững bền

Cũng là cái gốc tạo lên hiền tài

Nguyên khí của quốc gia này

Có phần công sức các thày các cô

Ngàn bông hồng thắm điểm tô

Tri ân trân trọng tặng cô, tặng thày./.

Kính tặng các thày cô giáo Việt Nam

                                               Trần Hồng Phong

58A Phố Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.