Tri ân thầy cô giáo

Đăng lúc: 09-11-2021 10:42 Sáng - Đã xem: 47 lượt xem In bài viết

 

 

Kính dâng ngàn đóa hoa hồng

Tặng thầy cô giáo có công trồng người

Làm con tằm giúp cho đời

Nhả tơ kiến thức giúp người tinh thông

 

Chèo thuyền đưa khách sang sông

Lớp người tài giỏi đức hồng chuyên sâu

Nghề cao quý đã từ lâu

Là nghề dậy học đứng đầu xưa nay

 

Dạy một chữ cũng là thầy

Huống chi đứng lớp ngàn ngày nhả tơ

Chuyền kiến thức cho trẻ thơ

Châm dầu thắp sáng ước mơ vào đời

 

Tận tâm với nghiệp trồng người

Làm thầy cô giáo giúp đời văn minh

Vì tương lai rất tận tình

Góp phần xây dựng nước mình tiến lên

 

Nền tảng văn hóa vững bền

Cũng là cái gốc tạo lên hiền tài

Nguyên khí của quốc gia này

Có phần công sức các thầy các cô

Ngàn bông hồng của các trò

Tri ân trân trọng tặng cô, kính thầy./.

Trần Hồng Phong