Trọng điểm lính má hồng

Đăng lúc: 17-12-2018 9:45 Sáng - Đã xem: 64 lượt xem In bài viết

Trên trọng điểm toàn lính chị em

Là nơi cửa ngõ đường ra trận

Đạn bom thù trút như dông bão

Đường vẫn giữ thông tới chiến trường.

Trọng điểm ngày đêm bom Mỹ dội

Chị em bám trụ đếm bom rơi

Quả nào chưa nổ mang cờ cắm

Ngớt tiếng bom là rà phá ngay.

 

Mỗi lần các chị phá bom câm

Cứ giỡn đùa vui với tử thần

Nhắn với người yêu đi lấy vợ

Nếu em nằm xuống mãi nơi đây.

 

Trên trọng điểm cam go ác liệt

Hầm hào công sự phải an toàn

Chị em bám trụ yên tâm chốt

Trọng điểm ngày đêm xe vượt lên.

Ảnh intenet

Các trọng điểm toàn lính má hồng

Ngày đêm canh giữ để xe thông

Xe qua trọng điểm chỉ vài phút

Còn chị em đây chốt cả ngày.

 

Có ở đâu như đất nước mình

Cả dân tộc cũng là người lính

Chị em mình cũng vượt Trường Sơn

Bám trụ những nơi nguy hiểm nhất.

 

Đường ra trận vẫn luôn ca hát

Át tiếng bom cùng lập chiến công

Mỗi trọng điểm đều là trận tuyến

Chị em bám trụ giữ đường thông.

Hà Đỗ Tú