Trong hang đá

Đăng lúc: 25-08-2022 10:07 Chiều - Đã xem: 74 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Ai biết lần đầu lại gặp trong hang đá!

Lúc nhìn em, anh còn bỡ ngỡ

Chớp bom lòe qua cửa hang

Đá đổ từ trên núi xuống

 

Em nhìn ra bảo trời rất sáng

Anh nhìn vào thấy tối như bưng

Thoáng nở một bông hoa trắng

Tiếng vang theo là dọng em cười

 

Trên đầu ta chát chúa bom rơi

Giữa lòng hang phút giây yên tĩnh

Nghe lạnh mát từ lòng đá thắm

Đêm lung linh trên đỉnh hang thần

 

Cả đêm ngày hang vẫn rộng rênh

Tiếng bom nổ nghe chừng xa lắm

Điều chợt thấy sau lần giặc bắn

Anh nhìn vào: tóc em chảy đầy lưng!

                                  Khe Ve, 1972

                         Trịnh Ngọc Dự