TRUÔNG BỒN TỎA NGÁT HƯƠNG THƠM

Đăng lúc: 01-03-2021 9:25 Sáng - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Tháng năm khẩu súng nặng trên vai

Đòn gánh nghiêng nghiêng đêm trăng soi

Se se gió thổi mòn chân núi

Màn sương lành lạnh hạt sương rơi

 

Loạt bom Mỹ thả ngày hôm ấy[i]

Nén hương ai thắp mắt nhòa cay

Lần lượt bốn phương người trở lại

Rực rỡ quanh em hoa dâng đầy

 

Truông Bồn đẹp lắm Truông Bồn ơi!

Đẹp cả thiên nhiên đẹp cả người

Mười hai cô gái[ii] xuân xanh ấy

Tỏa ngát hương say giữa đất trời.

Lương Thanh Bằng

Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

 


[i] 31-10-1968

[ii] 12 nữ và 2 nam