Truông Bồn

Đăng lúc: 25-07-2020 9:07 Sáng - Đã xem: 182 lượt xem In bài viết

 

Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Ảnh internet  

Năm tròn mười tám tuổi
Em xung phong lên đường
Nô nức ra chiến trường
Mở đường ra tiền tuyến

Truông Bồn nơi chiến trận
Nắng gió cháy miền Trung
Chúng em vẫn ung dung
Ra phá bom nổ chậm

Truông Bồn là tổ ấm
Của thanh niên xung phong
Chiến đấu không nản lòng
Đường và xe thông suốt

 

Giờ đất nước là một
Hòa bình trong một nhà
Truông Bồn vang lời ca
Lớp thanh niên hỏa tuyến

 

Biết bao nhiêu kỷ niệm
Cựu thanh niên xung phong
Anh em vẫn chung lòng
Xây dựng hội vững mạnh

Truông Bồn như có cánh
Nâng lớp lớp thanh niên
Tri ân tuổi cao niên
Nhớ Truông Bồn ngày ấy.

 

Lưu Sỹ Mùi

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxi Thái Nguyên