TRƯỜNG SƠN MỘT THỜI CON GÁI

Đăng lúc: 18-09-2023 7:37 Sáng - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Thời con gái Trường Sơn khổ thế

Trong thơ này không kể hết đâu

Ví như mái tóc trên đầu

Mùa khô thiếu nước lấy đâu gội nhiều

 

Mỗi ngày đếm bao nhiêu tóc rụng

Mùa mưa dài ghẻ cũng gia tăng

Áo quần ẩm ướt mốc hăng

Đem hơ dưới lửa khói nồng khai khai

 

Chuyện kể mãi đến mai còn nhé

Thiếu vải xô phải xé màn ra

Hố bom còn tắc đường mà

Dẫu ngày đèn đỏ vẫn ra “cắm” đường

 

Bom nổ chậm nằm ườn đó mãi

Vân Liệu[1] em chẳng ngại gian lao

Đào sâu đặt thuốc nổ vào

Kích bom nổ đẹp, xe ào vượt lên

 

Phí Thị Quyết đứng trên trọng điểm

Đỉnh Trạ Ang[2] quyết chiến từng giờ

Đúng ngày ngừng bắn Quyết hô:

“Giôn Xơn[3] Tổng Mỹ mày thua tao rồi”.

Hà Đỗ Tú

[1] Anh hùng Nguyễn Thị Vân Liệu

[2] Trọng điểm Trạ Ang ở điểm cao 150m, dài 5km, lòng đường hẹp, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vách sâu. Đây là yết hầu quan trọng trên tuyến đường 20 – Quyết thắng, nên không quân Mỹ ra sức bắn phá, ngăn chặn tàn khốc, có đợt 87 ngày đêm liên tục với 793 trận đánh.

[3] Lyndon Baines Johnson hay còn gọi là LBJ (27 tháng 8 năm 1908 – 22 tháng 1 năm 1973) là một chính trị gia người Mỹ. Ông là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 36, tại vị trong giai đoạn 1963–1969.