Trường Sơn một thời con gái

Đăng lúc: 14-01-2022 11:27 Sáng - Đã xem: 65 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Ngày vào lính chớm tuổi hai mươi

Dép lốp ba lô của một thời

 

Giữa lúc Trường Sơn đang vẫy gọi

Đi làm nhiệm vụ mở đường thôi

Bao ngày nắng lửa mưa rừng xối

Đạn réo bom rơi trút núi đồi

Vạn dặm bàn chân không biết mỏi

 

Về già nghĩ lại nhớ khôn nguôi.

Hà Đỗ Tú