Tự cảm “tài nguyên”

Đăng lúc: 09-04-2021 9:50 Sáng - Đã xem: 23 lượt xem In bài viết

 

                              Tài nguyên gắn với “Môi trường”

                             Việt Nam một dải, nước, phường cựng nụi

                                      Dân an cả triệu nụ cười

                              Giàu từ trí tuệ – con người, tài nguyên

 

                                      Núi cao “nguyên khí” vô biên

                              Biển bồi vạn kiếp nên duyên nồng nàn

                                      Ngọc ngà biển sáng trong hơn

                              “Rừng vàng biển bạc”- giang sơn định rồi

                              Triệu triệu người Việt cùng nôi

                              Tài nguyên gìn giữ, lòng tôi ngọc ngà.

 

                                       Từ thời chống Mỹ đâu xa?

                              Đầy vơi – “Bể Bắc”, thật thà Biển Đông

                                       Vẫn mộng “bá chủ” cuồng ngông

                             Bản đồ tự sửa, thẳng, cong “lưỡi bò”?

                                      Tài nguyên khát mộng trong mơ

                             Bởi lũ “Bành trướng” nhuốc nhơ ngàn đời./.

Ảnh internet  

Trần Văn Lục