Tự hào cựu chiến binh 

Đăng lúc: 29-03-2023 10:08 Sáng - Đã xem: 73 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thăm nhà bạn cựu chiến binh.

Ấm tình đồng đội, thắm tình quân dân.

Quê xa mà thấy rất gần.

Anh em như thể người thân trong nhà.

 

Nhớ ngày ở chiến trường xa.

Giặc không ngăn nổi chân ta băng rừng[1].

Những người chiến sĩ kiên trung.

Làm nên Quân đội Anh hùng Việt Nam!

 

Tự hào truyền thống vẻ vang.

Tự hào người lính được mang tên Người[2]

Cựu chiến binh mãi sáng ngời.

Chung tay xây dựng cuộc đời ấm no!

 

 Vũ Đăng Bút

 


[1] Theo ý lời bài hát: “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” của Thanh Phúc

[2] Bộ đội Cụ Hồ