Tự hào truyền thống Trường Sơn

Đăng lúc: 29-05-2020 1:51 Chiều - Đã xem: 41 lượt xem In bài viết

Tự hào lắm những con người năm ấy
Vượt Trường Sơn để giữ lấy dáng hình
Mặc bom rơi đạn réo xung quanh mình
Vẫn giữ vững những tuyến đường êm ả

Thanh niên xung phong chẳng ngại vất vả
Đi tuyến đầu hối hả lấp hố bom
Để ngày đêm xe vận tải bon bon
Kịp tiếp tế chiến trường đang mong đợi

Dù vực sâu hay núi cao vời vợi
Lòng dũng cảm vẫn tuyệt vời vượt qua
Cả tuyến đường lửa cháy trụi không nhà
Vẫn quyết chí xông pha vì đất nước

Tự hào thay những con người đi trước
Đã xả thân vì đất nước hy sinh
Giữ giao thông như mạch máu chính mình
Cùng đóng góp chút tình Xuân đại thắng

Cả tuyến đường đều có mặt không vắng
Đem sức mình tô thắm cả non sông
Tự hào ghi những vai sắt chân đồng
Đó chính là ngành giao thông đường bộ

Những chiến sĩ không ngại gì gian khổ
Chỉ mong đường thông trọn dải Trường Sơn
Đến hôm nay truyền thống ấy không sờn
Vẫn bám trụ nặng ơn vì đất nước

Bao khó khăn chẳng quản đều đi trước
Đem sức mình cho đất nước bình yên
Để hôm nay một dải được nối liền
Phải ghi nhận ngành giao thông đường bộ.

28/5/2020
Vũ Thanh Bình