Tuổi trẻ Thanh niên xung phong

Ảnh internet  

Quên sao được những tháng ngày chinh chiến

Đạn bom thù thiêu cháy lũy tre làng

Tay cày, tay súng vững chí, hiên ngang.

… Chia tay quê hương, cất bước lên đường

Thanh niên xung phong bắc cầu qua suối

Bạt núi san đường mở lối thông xe

Trời mưa, đêm tối, chỉ lối, làm tiêu…

Đồng Lộc mười cô gái đã hy sinh

Truông Bồn mười ba người không trở lại

Tổ quốc ghi công, lòng dân nhớ mãi

Tuổi trẻ Thanh niên xung phong

 Nguyễn Văn Nhi

Xã Châu Quang – Quỳ Hợp – Nghệ An