Ước gì

Đăng lúc: 06-08-2021 4:06 Chiều - Đã xem: 60 lượt xem In bài viết

Ước gì tôi được về quê

Ăn cơm mẹ nấu thỏa lòng nhớ thương

 

Ước gì hết cảnh vấn vương

Mọi người gặp lại muôn vàng yêu thương

 

Ước gì trở lại bình thường

Nhà ga, nhà máy, phố phường lại vui!

 

Ước gì dịch bệnh dần vơi

Không còn ca mới hết thời cách ly.

 

Ước gì ai đó đừng đi

Ước cho cả nước hết giường côvi

 

Ước cho hết cảnh cách ly

Ai về, ai ở, ai đi, ai làm

Ước gì ai củng quyết tâm

“5K” nghiêm túc, không thân hai tuần!

 

Ai ơi hãy nghỉ phan cày

Để cho hết dịch miệt mài làm thêm.

Ai ơi chớ vội kiếm tiền

Để cho hết dịch tới phiên mình giàu!

 

Cùng nhau thực hiện thôi nào,

Góp công, chung sức đồng bào chờ chi?

Ra đường cần thiết mới đi

“Ở đâu yên đó” hết thời covi.

 

 

Để cho đất nước bình an

Để cho chiến sĩ được về nhà thân

Để cho dịch bệnh vơi dần

Để cho chồng nọ ở gần vợ con

Để cho ấm áp hơi nhà

Để cho tiếng trẻ thì thầm bên cha

Để cho đất nước ba Miền

Ghi thêm lịch sử lưu truyền ngày sau

 

Bác Trọng gọi hỡi đồng bào

Đồng lòng thực hiện ắt là thành công!

Để rồi điều ước không xa

Bên cha, bên mẹ, nước nhà vui ca!

                                                                                            Nguyễn Vẹn

 

 

 

.