Valentine’s

Đăng lúc: 14-02-2019 8:47 Sáng - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

Valentine đã đến rồi ta

Hèn nỗi năm nay vợ vắng nhà

Hoa, rượu, sô cô la sắm đủ

Giờ thì biết tặng ai đây ta

 

Thôi đành mượn chén viết thơ ra

Gửi bạn thơ, ai có lỡ là

Gặp gỡ giao lưu cho hỷ hả

Để hồng ấm lại TÌNH YÊU nha!

 

14/2/2019.

Hà Đỗ Tú