Văn hóa tìm ở đâu xa

Đăng lúc: 28-10-2022 5:06 Chiều - Đã xem: 108 lượt xem In bài viết

                                                                

              Cuộc đời trọng bởi chữ nhân

                    Năng khiếu nghệ thuật, chuyên cần mà ra

                              Vật chất nuôi chữ thăng hoa

                     “Phong ba bão táp”, lý ra muôn hình

 

                              Đời người từ thuở ba sinh

                     Tình yêu, chữ nghĩa, màu xanh đợi chờ

                              Cuộc đời từ cánh võng ru

                     Công cha, nghĩa mẹ, sớm trưa đáp đền

 

                              Bảo tồn di sản[1] chớ quên

                     Làm, ăn, học, đọc, đan xen khóc cười

                              Giàu nghèo phải giữ tình người

                     Cùng nôi tiếng Việt, cùng nôi về nguồn

 

                     Tiếng Việt giữ trong sáng hơn

                    Văn chương, nhạc họa, tứ bên thái bình

                              Kiến thức – chìa khóa văn minh

           Dân giàu, nước mạnh, bức tranh muôn nhà

 

                              Văn hóa tìm ở đâu xa

                     Công bằng, công lý, ông cha kính nhường.

Trần Văn Lục

 

 


[1] Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật thể và các thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau.[1] Di sản văn hóa bao gồm tài sản văn hóa (như các tòa nhà, cảnh quan, di tích, sách, tác phẩm nghệ thuật, và các hiện vật), văn hóa phi vật thể (như văn hóa dân gian, truyền thống, ngôn ngữ và kiến thức) và di sản tự nhiên (bao gồm cảnh quan có tính văn hóa quan trọng và đa dạng sinh học