Vang mãi bài ca cô gái mở đường lần thứ 9 với chủ đề: Huyền thoại Mẹ, con đường và những trinh nữ Trường Sơn