Vầng trăng thanh

Đăng lúc: 30-06-2022 8:59 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

Em đi thanh niên xung phong

Trong những năm chiến tranh

Nét duyên thầm em gái

Như một vầng trăng thanh

 

Từ vùng quê Bắc Kạn

Vượt qua bao lửa đạn

Ngày quay về tìm bạn

Bọn giặc cướp em rồi

 

Nghĩa trang ga Lưu Xá

Nơi em tôi nằm nghỉ

Gió ru lời thủ thỉ

Ru hồn em muôn đời

 

Như vầng trăng sáng giữa trời

Triệu triệu người luôn nhớ

Ngôi nhà tưởng niệm luôn mở

Chiến công sáng những vần thơ . ./.

 

Nguyễn Anh Đào

Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên